Advisor HR Sweden

Tiden går fort när man har roligt. För snart 40 år sedan tog jag min examen i Lund och började jobba inom HR-branschen. Under årens lopp har jag sedan jobbat inom offentlig sektor, statliga myndigheter och privata näringslivet. Mina olika roller har varit allt ifrån rekryterare till HR-chef och nu sista 15 åren som konsult och rådgivare.
Den gemensamma nämnaren under alla år har varit att jobba med Human Resource, organisationsutveckling och systemmarknaden kring HR. Nu fortsätter jag mitt konsulterande tillsammans med ett kompetent och ständigt växande nätverk av duktiga kollegor inom HR, Lön och HR Tech.

Ola Johansson, Grundare av Advisor HR Sweden AB

Våra tjänster 

Vi förmedlar, stödjer och utför tjänster inom Human Resource och People Management, både lokalt och globalt. 

 
Konsult
Nätverk  
Utbildning

e-mail ola@advisorhr.se

site www.advisorhr.se
mobil +46 70 590 83 45
orgnr 556777-9839