Våra talare

Vi är så enormt stolta och glada över att få presentera ett fantastiskt gäng av erfarna, inspirerande och dessutom väldigt trevliga personer och kollegor inom familjen HR, Lön och HR Tech. Scenen är er!

Lisa Skinner Källgren

Chief HR Officer, Teamtailor

Vem vill leda en förändring?

Lisa har jobbat med HR och rekrytering i ett antal år och brinner för kombinationen av HR och Business. Lisa har genuina erfarenheter från HR-arbete i snabbt växande organisationer som ställer krav på högt tempo och förändringsbenägenhet hos HR i globala kontexter. Vid sidan av rollen som HR-chef är Lisa utbildad coach och sin fritid spenderar hon med sin familj, gärna på skidor eller på havet i sin båt.

Under sin presentation kommer Lisa tillsammans med Annica Hedmark ge konferensdeltagarna konkreta tips och verktyg för att leda förändringar på ett effektivt sätt och för att skapa en organisation som är anpassningsbar och framgångsrik på lång sikt.

Carl Aaby

CEO, IKEA Norway

Företagskulturen som motor för affärsresultat

Carl är en erfaren ledare inom IKEA med imponerande internationell erfarenhet från Japan, Nederländerna, Österrike och just nu som landchef för IKEA i Norge. Carl är en idag mycket uppskattad ledare och inspiratör kring betydelsen att skapa en gemensam vision och och värderingar som medarbetarna kan identifiera sig med och därmed skapa både engagemang, utveckling och business.

"Dagens och framtidens utmaningar kräver samarbete! Att på denna HR-konferens få lyssna på andra och dela med sig av vad vi gör på IKEA är en ynnest"

 
Annica Hedmark

Head of HR, B2B Telia

Annica har mer än 25 års erfarenhet av HR området från flera olika företag och branscher.  Annicas passion är att få både människor och affär att växa för att skapa framgång för alla. Under min karriär har jag ägnat stora delar åt ledarskap, kultur, förändrings- och utvecklingsprojekt.  

Under sin presentation kommer Annica tillsammans med Lisa Skinner Källgren att beskriva den viktiga HR-rollen i tider av snabb förändring med nya krav och möjligheter. Föredraget handlar om HR:s perspektiv på förändringar och sina egna erfarenheter utifrån olika branscher och verksamheter.

Henrik Ladström

Learning Strategist, Digicy

Henrik Ladström är lärandestrateg och affärsutvecklare på lärbyrån Digicy, och övertygad om att framtidens arbetsplatslärande ger utrymme för tillväxt hos både organisationen och medarbetaren.

Henrik är en väl meriterad inspiratör och kommer via olika exempel visa på hur man kan skapa ett lärande som alltid är närvarande och som ger både lust och effekt.

"Jag ser verkligen fram emot dessa konferensdagar med möjligheter att knyta nya kontakter med kollegor inom HR, Lön och HR Tech"

Per Joehns

Head of HR Technology, Peab

Per från Peab har lång och välmeriterad erfarenhet av att jobba med systemstöd inom HR och  lön inom både privat, kommunal och statlig sektor. 

Per kommer att tala om framtidens moderna HR- och lönesystem och hur de kan förbättra HR-processer och göra verksamheten mer effektiv. Han kommer att diskutera olika teknologier och verktyg som kan användas för att automatisera HR-processer och minska administrativa bördor. Genom hans presentation kommer åhörarna att få insikter i hur modern teknik kan förändra HR-arbetet och hur man kan använda det för att frigöra tid och resurser för strategisk planering och utveckling av organisationen.


Marina Gorbis
Director, Institute for the Future

Marina Gorbis, talare från Institute for the Future, kommer att presentera sitt och institutets arbete med att identifiera signaler i vår omvärld som vi kan använda för att både förebygga och skapa förutsättningar för att klara av framtidens utmaning. Inom HR-området är detta en viktig uppgift för att skapa förutsättningar för fortsatta bra arbetsbetingelser för redan anställda och framtidens nya medarbetare.
Marinas har sin arbetsplats på IFTF:s  huvudkontor i Palo Alto, California. En nyinspelad video kommer visas unikt  på vår konferens. Språket är engelska.
 

 
Jens Collskog

Grundare och entreprenör, Colix Systems

Jens har en lång och framgångsrikt erfarenhet av att starta upp, etablera och utveckla företag inom Tech. Fortnox är ett av företagen Jens varit med om att grunda där han också var dess VD under många år. Nu ligger fokus på Colix Systems som utvecklar kommunikationsplattformar i form av App-teknik.

Under sin presentation kommer  Jens berätta om sina tankar kring HR, rekrytering och employer branding som man använt både på Fortnox och nu på Colix. Att attrahera och kunna behålla rätt personer är verkligen en av huvudpunkterna för att skapa uthållig tillväxt i ett bolag.


Sandra Ruuda

Grundare, Mitt bästa LedarJag

Sandra har lång erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling. Hon brinner för att utveckla verksamheter och samspelet mellan människor vilket är förutsättningar för att skapa tillväxt och ständig förbättring. Sandra anlitas som konsult och styrelseproffs. Vid sidan av arbetet spenderar Sandra fortfarande många timmar i stallet. Ridsporten ligger alltid varmt om hjärtat.

Under sin presentation kommer Sandra visa på framgångsfaktorer i att leda ett framgångsrikt innovativt team. 

Joakim Karlsson

Head of HR Tech Lab, PwC Sverige

Vad tusan är ett HR Tech Lab?". Det är det vanliga svaret som Joakim Karlsson får när han beskriver sin roll på PwC Sverige. PwC HR Tech Lab startade sin verksamhet 2016 och grundades med syftet att förändra PwC Sveriges sätt att arbeta med innovation och digitalisering av HR-funktionen. Idag har det till uppgift att utforska och demonstrera hur disruptiv teknik kan (och bör) spela en roll i People-agendan. Joakim kommer att berätta om resan från 2016 till postpandemiska 2022 och dela med sig av några framgångar och några misslyckanden på vägen.

Under sin presentation kommer Joakim berätta om sin syn på HR, framtiden och teknologi samt hur man kan rusta HR för framtiden genom digitalisering och ny teknik.


Gustaf Möller

VD, Kryast i Sverige AB

Gustaf är VD och grundare av Kryast. Med närmare 15 års erfarenhet som konsult inom flera olika branscher har han och hans kollegor samlat på sig fler verktyg för hur man utvecklar en hållbar och lönsam arbetsmiljö. Kryast vanligaste uppdrag handlar om att stötta VD, ledare och ledningsgrupper att få ut sin fulla potential av den verksamhet man leder.

I föreläsningen kommer vi titta närmare på individen, gruppen och organisationen med målet att ni ska få med er några konkreta och användbara verktyg och exempel som går att implementera på studs!

"Med en ledning som vet vart den vill, grupper som samarbetar bra och medarbetare som mår väl och är engagerade i sitt jobb finns de bästa förutsättningarna för hållbarhet och lönsamhet"

 
Linn van der Hoek Karlsson

Sale manager, Colix Systems

Linn har varit med på resan med Colix nästintill från start. Började där som kundansvarig men gick sedan över helt till försäljningsansvarig. Brinner för att underlätta sina kunders vardag när det kommer till HR-administration, kommunikation och att skapa effektiva digitala verktyg som stödjer HR-arbetet. 

Linn kommer att prata om hur man på Colix varje dag underlättar sina kunders vardag när det kommer till HR-administration, kommunikation och dokumentation. Hur man kan använda digitala verktyg som skapar en "vi-känsla", där anställda enklare kan sköta sin dagliga arbete trots att de inte sitter vid en dator och inte minst... där administatörer kan spara tid i sitt arbete.

Thomas Samuelsson

Senior Advisor, Reworc

Thomas har en lång erfarenheter av att jobba med inredning av kontorsmiljöer. Som organisationskonsult på Reworc jobbar han tillsammans med arbetsplatskonsulter och arkitekter med att skapa framgångsrika kontor.

Thomas kommer att dela sina insikter och lärdomar från arbetet med att hjälpa organisationer att implementera det hybrida arbetssättet. Han kommer att belysa hur hybridkontoret kan påverka produktivitet, kommunikation, samarbete och medarbetares välbefinnande. Han kommer att beskriva de parametrar som bör övervägas när organisationer beslutar om att implementera en hybrid arbetsmodell, inklusive flexibilitet, kostnadsbesparingar, verksamhetsmål och medarbetarnas preferenser.


Anne Björnstad

Product manager, Visma Enterprise

The future of payroll - one day

Anne Björnstad hittade rätt strax efter gymnasiet och har varit lön trogen sedan 2011.
Allt började med en utbildning inom lön och därefter blev det arbete som löneadministratör, systemförvaltare och applikationskonsult. Idag arbetar hon som produktansvarig för ett lönesystem. Annes föreläsning handlar framtidens lönearbete.

Erika Fricke

Senior Consultant HR Digital, Knowit Insight

Optimera er digitaliseringsresa
Erika har över 15 års erfarenhet inom HR, varav de flesta inom Tech industrin. Hon har en bred kompetens in stora delar av HR och stor erfarenhet av att ha lett transformationsprojekt kopplade till digitalisering av HR. Under sin presentation kommer Erika dela med sig av sin erfarenheter kopplat till digitalisering av HR och vad det innebär för HR funktionen, dess synsätt och arbetssätt