Utbildningar

Vi erbjuder utbildningsprogram för HR- och lönechefer, HR-specialister, lönekonsulter, systemförvaltare och projektledare. Här nedan kan du se vårt utbud av utbildningar och seminarier. Välkommen!

U T B I L D N I N G  -  Digitalt seminarium 

Att upphandla och implementera HR-System

Välkommen till detta digitala seminarium som vi håller under 2 utbildningstillfällen på vardera 2,5 timmar.
Datum
Tisdag 5 mars 2024, klockan 09.00-11.30
Tisdag 12 mars 2024, klockan 09.00-11.30

Innehåll
 • Att göra en behovsanalys?
 • Hur ser systemmarknaden ut idag, imorgon?
 • Viktiga krav att ställa på system och leverantör?
 • Tolka och utvärdera leverantörens offert/förslag
 • Planera och genomföra ett införandeprojekt
 • Förankra och förbereda ett nytt arbetssätt
 • Utvärdera effekter av nytt system
Pris och avbokning
1500 kronor per deltagare, exklusive moms men inklusive dokumentation och vägledningsmaterial. Avbokning kan ske 14 dagar före första kurstillfälle och platsen är inte personlig utan deltagare kan själv utse ersättare. Platser är begränsade till 15 deltagare och deltagarbekräftelse med inloggningslänk skickas ut till deltagare efter anmälan inkommit. 

U T B I L D N I N G - Digitalt seminarium

Effektivisera dina HR-processer

Välkommen till detta digitala seminarium som vi håller under 2 utbildningstillfällen på vardera 2,5 timmar.
Datum
Onsdag 20 mars 2024, klockan 09.00-11.30
Onsdag 27 mars 2024, klockan 09.00-11.30

Innehåll
 • Metodik för processkartläggning
 • Analys av arbetsflöde, arbetsinnehåll och roller
 • Att identifiera flaskhalsar och tidstjuvar
 • Föreslå förbättringsåtgärder och skapa handlingsplaner för genomförande.
 • Verktyg och mallar för utvecklingsarbete inom HR och Lön

Pris och avbokning
1500 kronor per deltagare, exklusive moms men inklusive dokumentation och vägledningsmaterial. Avbokning kan ske 14 dagar före första kurstillfälle och platsen är inte personlig utan deltagare kan själv utse ersättare. Platser är begränsade till 15 deltagare och deltagarbekräftelse med inloggningslänk skickas ut till deltagare efter anmälan inkommit.

U T B I L D N I N G - Digitalt

HR-chefen som Förändringsledare

Detta seminarium är under planering och kommer publiceras under december månad.

U T B I L D N I N G - Digitalt

Systemförvaltning av HR och Lönesystem

Detta seminarium är under planering och kommer publiceras under december månad.

U T B I L D N I N G - Digitalt

HR-chefen som Förändringsledare

Denna utbildning är under planering och kommer offentliggöras på hemsidan och Linkedin under december månad.

U T B I L D N I N G - Digitalt

Systemförvaltning av HR och Lönesystem