Utbildningar

Vi erbjuder utbildningsprogram för HR- och lönechefer, HR-specialister, lönekonsulter, systemförvaltare och projektledare. Här nedan kan du se vårt utbud av utbildningar och seminarier. Välkommen!

U T B I L D N I N G  -  Digital utbildning 

Att upphandla och implementera HR/Lön-System

Välkommen till vårt digitala seminarium som omfattar två tillfällen på vardera två timmar.

Datum
Onsdag 16 oktober 2024, klockan 09.00-11.00
Onsdag 23 oktober 2024, klockan 09.00-11.00

Innehåll
 • Att göra en behovsanalys?
 • Hur ser systemmarknaden ut idag, imorgon?
 • Viktiga krav att ställa på system och leverantör?
 • Tolka och utvärdera leverantörens offert/förslag
 • Planera och genomföra ett införandeprojekt
 • Förankra och förbereda ett nytt arbetssätt
 • Utvärdera effekter av nytt system
Pris och eventuell avbokning
1900 kronor per deltagare, exklusive moms men inklusive dokumentation och vägledningsmaterial. Avbokning kan ske 14 dagar före första kurstillfälle och platsen är inte personlig utan deltagare kan själv utse ersättare. Platser är begränsade till 15 deltagare och deltagarbekräftelse med inloggningslänk skickas ut till deltagare efter anmälan inkommit. 

U T B I L D N I N G - Digital utbildning

Effektivisera dina HR-processer

Välkommen till vårt digitala seminarium som omfattar två tillfällen på vardera två timmar.

Datum
Onsdag 13 november 2024, klockan 09.00-11.00
Onsdag 20  november 2024, klockan 09.00-11.00

Innehåll
 • Metodik för processkartläggning
 • Analys av arbetsflöde, arbetsinnehåll och roller
 • Att identifiera flaskhalsar och tidstjuvar
 • Föreslå förbättringsåtgärder och skapa handlingsplaner för genomförande.
 • Verktyg och mallar för utvecklingsarbete inom HR och Lön
Pris och eventuell avbokning
1500 kronor per deltagare, exklusive moms men inklusive dokumentation och vägledningsmaterial. Avbokning kan ske 14 dagar före första kurstillfälle och platsen är inte personlig utan deltagare kan själv utse ersättare. Platser är begränsade till 15 deltagare och deltagarbekräftelse med inloggningslänk skickas ut till deltagare efter anmälan inkommit.

U T B I L D N I N G - Digitalt

HR-chefen som Förändringsledare

Denna utbildning genomförs under september 2024 och kommer presenteras under våren. Säkra en plats redan nu med en intresseanmälan (ej bindande) och du får information skickad till din e-post. 

U T B I L D N I N G - Digitalt

Systemförvaltning av HR och Lönesystem

Denna utbildning genomförs under oktober 2024 och kommer presenteras under våren. Säkra en plats redan nu med en intresseanmälan (ej bindande) och du får information skickad till din e-post.